دکتر امید میرچولی

معرفی کتاب رویکرد مالی و بازاریابی مدیریت مالکیت زمانی

نام کتاب: رویکرد مالی و بازاریابی مدیریت مالکیت زمانی
تألیف و ترجمه: امید میرچولی
ناشر: نشر نوای مدرسه

صنعت مالکیت زمانی که به حق بهره برداری از مجتمع های اقامتی و تفریحی طی دوره ی معین اطلاق می شود، یکی از حلقه های مهم زنجیره ی خلق ارزش افزوده در صنعت هتلداری و گردشگری است، به گونه ای که موضوع تأمین مالی و ابزارها و روش های مورد نیاز صنعت مالکیت زمانی خود یکی از گلوگاه های اصلی و نفاطی است که می تواند زمینه تمایز این صنعت با سایر صنایع را در بلند مدت ایجاد نماید. مالکیت زمانی در دنیا موفق شده در دوران های مختلف رونق و رکود بازار از امکانات و ظرفیت های موجود بیشترین بهره برداری ممکن را داشته باشد. هتلداران بزرگ و مطرح بین المللی نیز با حضور خود موجب رونق بخشیدن به این صنعت شده اند.
بازیگران مهم این صنعت از قبیل سازندگان، توسعه دهندگان صنعت و مشتریان در حال کسب رکوردهای رشد بالا بوده و موفق شده اند در بازار رقابتی در مقایسه با سایر خدمات گردشگری، به جایگاه مناسبی دست یابند.
این کتاب می تواند نقطه ی سرآغازی برای فعالیت های آتی علاقمندان به سرمایه گذاری و فعالیت مرتبط با تأمین مالی این صنعت باشد.
لازم به ذکر است دکترامید میرچولی به عنوان همکار شرکت گروه مالی بانک مسکن در سمت مشاور مدیرعامل در امور بین الملل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن هم اکنون در این شرکت مشغول به فعالیت می باشند. 
 

اخبار مرتبط


باشگاه مخاطبان